Macers

Els macers són una figura protocol·lària que encapçala la comitiva municipal o de l’administració que representen i s’encarreguen d’obrir-los pas. Les persones que assumeixen aquestes funcions són, tradicionalment, funcionaris de la mateixa administració. Generalment són dues persones que carreguen una maça a l’espatlla. Aquesta figura està estesa per tot el territori espanyol i les maces que subjecten generalment són fetes de metalls preciosos.

A Badalona fa uns anys que s’ha recuperat la figura, gràcies al fet que hem conservat les maces i els vestuaris, juntament amb algunes imatges dels anys cinquanta i, fins i tot, alguna dels anys vint o trenta. No en coneixem l’antiguitat d’aquestes maces ni si havien sortit anteriorment a aquestes dates o no. Un fet curiós a remarcar és que, a diferència de la majoria de maces, les nostres són fetes de fusta, una incògnita més que ens fa plantejar possibles situacions com ara l’economia de l’administració en el moment en què es varen encarregar.

Desplaça cap amunt