PROGRAMA DE LA FESTA

Mirant programes antics com el de l’any 1915, podem repassar acte per acte i veurem com encara avui es conserven alguns costums: el Repic de campanes i les Salves de morterets (o trons) que marquen l’inici de la festa tant el dia 11 com la vigília, l’Ofici solemne i, finalment, la solemne Processó, que ara s’anomena Passada. És així com l’Ofici solemne o la Passada del Sant han de ser considerats els moments amb més càrrega simbòlica i, per extensió, la celebració de la vigília, la Cremada del Dimoni, i també el ritual que inicia la Festa, el Pregó, on el sant també hi és present.

Desplaça cap amunt